אודות המועצה הלאומית לכלכלה

המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה הוקמה בספטמבר 2006 מכוח החלטת ממשלה מספר 430​. זאת במטרה לענות על צורך בגוף כלכלי מקצועי, בעל ראיה כלל משקית ואסטרטגית, בעל יכולות ניתוח גבוהות, שיפעל כגוף מטה עבור ראש הממשלה. 

 
תפקידי המועצה כוללים ייעוץ לראש הממשלה בנושאים כלכליים וגיבוש והובלת תהליכים אסטרטגיים לקידום המשק והחברה הישראלית, בשיתוף משרדי הממשלה, רשויות וגופים פרטיים. בהתאם להחלטת הממשלה, המועצה אמונה על גיבוש יוזמות לצעדי מדיניות לעידוד הצמיחה במשק, תוך צמצום הפערים הכלכליים; הכנת חוות דעת ביחס להצעת תקציב המדינה לפני הגשתה לממשלה, והצעת חלופות במידת הצורך, הן באשר למסגרת התקציב והן בנושאים תקציביים פרטניים; והכנת חוות דעת מקצועיות ביחס להצעות להחלטה העומדות על סדר יומה של הממשלה וועדותיה בתחומי הכלכלה.

 
המועצה מורכבת מצוות כלכלנים​​​ בעלי תארים מתקדמים וניסיון במגזר הציבורי, הפרטי ובאקדמיה, אשר עוסקים בריכוז עבודת מטה בין-משרדית בסוגיות כלכליות-חברתיות ובליווי תהליכי יישום מדיניות – כל אלה בהתבסס על ניתוח כלכלי, תוך חשיבה אסטרטגית שיטתית. 

 
על הסוגיות הבולטות​ בהן עסקה המועצה מאז הקמתה נמנות קידום מדיניות פיסקאלית אחראית, גיבוש מדיניות בתחום משאבי הטבע והאנרגיה, גיבוש יעד הפחתת פליטות גזי חממה, הובלת עיצוב אסטרטגיה כלכלית-חברתית, קידום יעדים כמותיים בתחומי התעסוקה והעוני, בחינת מדיניות המיסוי הכוללת וסוגיות מס פרטניות, טיוב נתוני הדיור בישראל, קידום מדיניות להגברת התחרותיות במשק, חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל וסין, וקידום רפורמות בתחומי הדיור, החינוך, ההשכלה הגבוהה, הבריאות והתעשייה, לצד תחומים נוספים. 

 
המועצה מקדמת פרויקטים במספר תחומים, ביניהם גיבוש מדדי איכות חיים, שיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי, מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בחשיבה ותכנון אסטרטגיים בתחום החברתי-כלכלי. החל משנת 2012 המועצה מרכזת את עבודת הממשלה לקידום אסטרטגיה כלכלית-חברתית ממשלתית. במסגרת פעילות זו מרכזת המועצה עבודת מטה כלל ממשלתית לגיבוש הערכת מצב אסטרטגית כלכלית חברתית המוצגת לכל ממשלה נכנסת בתחילת הקדנציה שלה. המועצה עובדת מול סמנכ"לי תכנון ואסטרטגיה בכלל המשרדים ויחידות הסמך הרלוונטיות להטמעת האסטרטגיה בפעילות המשרדים, וכן מקדמת גיבוש ויישום של תכניות מתאר אסטרטגיות בין-משרדיות שנועדו לתת מענה מרכזי לאתגרים האסטרטגיים שעומדים לפתחה של הממשלה בתחום הכלכלי חברתי.

 
במקביל, פועלת המועצה להכנסת חדשנות וחשיבה יצירתית לעבודת הממשלה. במסגרת זו, החל משנת 2010 ראש המועצה עמד בראש הוועדה לבחינת הזוכים בפרס ראש הממשלה ליזמות וחדשנות, שנוסד במטרה לעודד יזמות, חשיבה חדשנית, דמיון ויצירתיות. דוגמא נוספת היא תכנית "אתגר" שתהליך הקמתה הותנע במועצה הלאומית לכלכלה וכיום נערכת ביוזמה משותפת של המדען הראשי במשרד הכלכלה וסוכנות הסיוע של ישראל במשרד החוץ – מש"ב.  ​
  • Share