חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי בין סין וישראל

01/10/2019

​​​​​בהמשך לביקור ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, בסין בחודש מאי 2013, ובעקבות סיכומו עם ראש ממשלת סין, מר לי קאצ'ינג, הוחלט להפעיל מאמץ ממשלתי ממוקד לחיזוק הקשרים הכלכליים בין ישראל לסין, במטרה לקדם את מיצוי הפוטנציאל הכלכלי הגלום ביחסים ההדדיים. במסגרת זו מינה ראש הממשלה ועדה בין משרדית בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל, ובהשתתפות המנהלים הכלליים של משרדי האוצר, האנרגיה והמים, החוץ, הכלכלה, המדע, הטכנולוגיה והחלל, התיירות, התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, בריאות, חינוך, חקלאות ופיתוח הכפר, נושאים אסטרטגיים וכן מל"ג וות"ת, המדען הראשי במשרד הכלכלה, והממונה על התקציבים במשרד האוצר ונציג מנכ"ל משרד רה"מ. הוועדה פועלת לגיבוש יעדים ותכנית פעולה מפורטת לחיזוק הקשרים הכלכליים בין ישראל וסין ולהגברת הסחר, ההשקעות ההדדיות, ופרויקטי המחקר והפיתוח המשותפים, תוך שימת דגש על יצירת הזדמנויות לשיתופי פעולה בין חברות ישראליות וסיניות, הגדלת היקפי ההשקעה הישירה בין המדינות, חיזוק שיתופי הפעולה במחקר אקדמי ויישומי ובפיתוח והתאמת טכנולוגיות, מוצרים ושירותים ישראליים לשוק הסיני.

  • Share