מינוף המו"פ החקלאי בישראל

01/11/2019

​​​בחודש ינואר 2011 מינה שר החקלאות ועדה בין -משרדית אשר בחנה את האפשרות למינוף המו "פ החקלאי המתקיים בישראל לטובת החקלאים המקומיים ולפיתוח התעשייה הישראלית. המינוף נועד להגדיל את השפעתן של טכנולוגיות וחדשנות ישראלית בתחומי הטכנולוגיה החקלאית על ההתמודדות עם האתגרים העולמיים, ולהוות חלק מחזון כולל של מיצוב ישראל כזירה מובילה בתחום הקיימות העולמית. הצלחה בתחומים אלו משמעה מנוע צמיחה עתיר ידע נוסף במשק, במקביל לרווחים תדמיתיים ומדיניים . כיו"ר הוועדה שימש ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ועל חבריה נמנו נציגי משרד האוצר, משרד החקלאות, רשות המים ומינהל המחקר החקלאי. הוועדה הגישה את מסקנותיה אשר התקבלו בהחלטת ממשלה מספר 5274 מיום ה-9 בדצמבר 2012.

  • Share