אמון ומדיניות ציבורית

01/09/2019

​ב-30.3.16 ערכה המועצה הלאומית לכלכלה יום עיון בנושא אמון ומדיניות ציבורית, שנערך במטרה להעמיד את נושא האמון על סדר היום הממשלתי והציבורי ולשתף בידע שנצבר בתחום. בכנס נכחו נציגים מגופי ממשל וארגוני חברה אזרחית, חוקרים אקדמיים מדיסציפלינות שונות אשר עוסקים בתחום האמון, וכן בכירים מארגון ה-OECD. בין הסוגיות שנידונו ביום העיון – אתגרים במדידת אמון על מימדיו השונים, הקשר שבין אמון ותהליכי שיתוף ציבור, תפקידה של המדינה ביצירת אמון ואמון בין גופי ממשל.

להלן המצגות שהוצגו בכנס על ידי נציגי ארגון ה-OECD:​

  • Share