העברת ידע מהאקדמיה ומערכת הבריאות לתעשייה

02/01/2020
​​​​​​לאור חשיבותה הרבה של סוגיית העברת הידע מהאקדמיה ומערכת הבריאות לתעשייה, המולמו"פ והמועצה הלאומית לכלכלה יזמו בחינה אסטרטגית של הנושא.

הבחינה נועדה לנתח את המצב הקיים תוך בחינת best practices   מרחבי העולם על מנת לזהות אפשרויות לביצוע קפיצת מדרגה בתחום למען קידום החדשנות והצמיחה של המשק הישראלי.

העבודה התמקדה ב-4 נושאים מרכזיים: אינטראקציה וחיזוק החיבורים, מימון ותשתיות, אופן ההתקשרות ומחויבות הצדדים לנושא.
כמו כן העבודה המליצה על סט של מדדים אשר יאפשרו לבחון את מצבה של ישראל בתחום העברת הידע לאורך זמן ותוך השוואה בינ"ל.
  • Share