תחבורה חכמה

01/12/2019

​מהפכת התחבורה החכמה צפויה להשפיע באופן דרמטי על תחומים שונים במשק כגון תכנון ובנייה, משק האנרגיה, הכנסות המדינה, יוקר המחיה, שוק העבודה, בטיחות ובריאות הציבור ועוד. לאור זאת, מטרת הדו"ח היא לדון במשמעויות של חדירת כלי רכב אוטונומיים, מחוברים, שיתופיים וחשמליים למשק הישראלי ולשרטט תמונה רחבה של ההשלכות האפשריות בתחומים שונים. זאת, לטובת קידום המודעות הציבורית להשלכות הפוטנציאליות הרחבות של התהליך, וכן לשם שיפור התיאום ושיתוף הפעולה הממשלתיים בגיבוש מדיניות כוללת ומתואמת בנושא​

  • Share