פעילות חברות רב לאומיות בהייטק הישראלי

10/01/2021

​​


בענף ההייטק הישראלי פועלים מאות תאגידים רב לאומיים. החברות הרב לאומיות מעסיקות עשרות אלפי עובדים בישראל והשקעות ההון שלהן מהוות אחוז ניכר  מסך ההשקעות המופנות לתחום המחקר ופיתוח בארץ. בשנת 2020 בוצעו שני מחקרים שנועדו לבחון את ההשפעות של פעילות חברות רב לאומיות על סקטור הייטק ועל המשק כולו.

המחקר הראשון בוצע על ידי חברת דלויט ומטרתו לבחון את התרומה הישירה של החברות הרב לאומיות למשק הישראלי. המחקר סוקר פעילות של מרכזי מו"פ ומרכזי חדשנות בישראל, בהשוואה לפעילות מו"פ בחברות ישראליות ובהשוואה למאפייני הפעילות של חברות רב-לאומיות במקומות אחרים בעולם. המחקר בוחן את השפעת החברות על שוק העבודה (פריון ושכר), על תקבולי המדינה ממסים ועל אופי האקו-סיסטם הטכנולוגי.
 
המחקר השני בוצע על ידי חברת IVC ומטרתו לבחון את ההחצנות החיוביות שמייצרות חברות רב לאומיות הפועלות בישראל לטובת המשק הישראלי בכללותו. המחקר מנסה לבחון את הטענה כי התרבות הארגונית והכישורים הנרכשים במסגרת עבודה בחברות רב לאומיות מסייעים ליזמים להקים חברות הזנק מוצלחות.  ​
  • Share