היערכות פיננסית לרעידות אדמה

​​​במהלך שנת 2010 נערכה במועצה הלאומית לכלכלה עבודת מטה בנושא ההיערכות הפיננסית לרעידת אדמה נרחבת בישראל, בסופה פורסם דו"ח מקיף. בין היתר נמצא כי ההיערכות המימונית והביטוחית של הממשלה למקרה של רעידת אדמה לוקה בחסר, והצביע על מספר צעדים שניתן לנקוט בכדי לשפר את ההיערכות. בעקבות ממצאי הדו"ח והמלצותיו התקבלו מספר החלטות ממשלה שנועדו להבטיח כי  למדינת  ישראל יעמדו המשאבים הנדרשים לפעולות השיקום בעקבות רעידת אדמה רחבת היקף.

  • Share