סיוע ממשלתי לחוסכים הפנסיונים

​צוות מקצועי משותף של המועצה הלאומית לכלכלה, משרד האוצר ובנק ישראל גיבש במהלך דצמבר 2008 המלצות למדיניות ממשלתית בנוגע לחסכון הפנסיוני בישראל. בדיוניו התייחס הצוות למשבר המתמשך בשווקי ההון בעולם ולמבנה החיסכון הפנסיוני בישראל, והמליץ על הקדמה והתנעה של מהלכים רגולטורים שנועדו ליצור התאמה בין גיל החוסך ורמת הסיכון של חסכונותיו הפנסיוניים. עוד הכין הצוות המלצה לתכנית אשר נועדה לספק רשת ביטחון לחלק מן החיסכון הפנסיוני של חוסכים מבוגרים אשר ייצאו לגמלאות בשנים הקרובות. המלצות הצוות אושרו על ידי הממשלה ב-14 בדצמבר 2008.

  • Share