קרן יוזמה חברתית

​במסגרת דיוני השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה, הנחה ראש הממשלה את המועצה הלאומית לכלכלה לפעול להקמת קרן להשקעה בעסקים חברתיים. הניסיון החברתי שנצבר בישראל ובעולם מלמד כי הפוטנציאל ליצירת שינוי חברתי משמעותי באמצעות עסקים אלו הוא רב, בייחוד בתחום תעסוקת אוכלוסיות מוחלשות. עבודת מטה שהובילה המועצה בשיתוף קרנות המוסד לביטוח לאומי ואגף החשב הכללי במשרד האוצר הביאה לפרסום מכרז במסגרתו יוקמו שתי קרנות בהיקף כולל של כ- 50 מיליון ש"ח, אשר צפויות להתחיל לפעול ברבעון הראשון של שנת 2015.

  • Share