עולם העבודה העתידי

​​​​​​בחודש נובמבר 2014 שמעה הממשלה שמעה סקירה על עולם העבודה והתעסוקה בעתיד, מפי ראש המועצה הלאומית לכלכלה. ראש המועצה הציג בסקירתו נתונים אודות התמורות שחלו בשוק העבודה ב-100 השנים האחרונות, ומידע בדבר השפעות הטכנולוגיה, הגלובליזציה וכניסת נשים לשוק העבודה על עולם התעסוקה. עוד התייחסה סקירת המועצה למצב שוק העבודה בישראל על מאפייניו ועל השינויים שחלו בו בשנים האחרונות, לצד תחזית אפשרית בדבר המגמות שיאפיינו את שוק התעסוקה בעתיד וכיצד ניתן להתמודד עמן. ראש המועצה הדגיש בסקירתו כי המדינה מהווה שחקן מרכזי בהתמודדות עם המציאות המשתנה וכי מתחייב תיאום בין כל הגורמים הממשלתיים העוסקים בהון אנושי והתאמת מערכות שונות, ובראשן מערכת החינוך, להתמודדות עם הצרכים החדשים.

  • Share