טיפוח ומיצוי ההון האנושי בישראל

​​​​​​במסגרת הערכת המצב האסטרטגית שהוצגה לממשלת ישראל במאי 2013, הוכר שילוב החברה הערבית בכלכלת ישראל כנושא בעל חשיבות אסטרטגית לפיתוח הכלכלי של המשק הישראלי. בעקבות כך, המועצה הלאומית לכלכלה בשיתוף הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה ערכו בחינה ולמידה מעמיקה של סוגיית החינוך בחברה הערבית. עיקר המיקוד ניתן לבחינת תרומתה של מערכת החינוך למצב התעסוקה של בוגריה. עבודה זו נערכה בשיתוף משרד החינוך ובמקביל לוועדת "אתגרים" שפעלה בנושא. תהליך הלמידה כלל מפגשים רבים עם אנשי אקדמיה, אנשי מעשה ולמידה מתוך נתונים אנליטיים ובכלל זה ניסיון בינלאומי.

הנושאים העיקריים שזוהו והדורשים התייחסות הם העמקת ידיעת השפה העברית, טיפול בגיל הרך, חינוך בלתי פורמאלי, שיפור הישגים, טיפוח אקלים בית-ספרי מיטבי ומניעת אלימות, הכשרת מורים ומנהלים, חינוך מדעי טכנולוגי, הכוונה תעסוקתית ואקדמית ופיתוח תשתיות פיזיות. בהחלטת ממשלה "קידום הסוגיה האסטרטגית "טיפוח ומיצוי ההון האנושי"​ כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית- חברתית לממשלה ה-34" שאושרה בממשלה ביום 28.6.2015 הוטל על שר החינוך לגבש תכנית לאומית לאור מסקנות אלה.

  • Share