סטודנטיות למקצועות ההיי-טק: יעד לאומי והמלצות מעשיות

​​​הגדלת מספר הסטודנטיות הלומדות את המקצועות הרלוונטיים לענף ההיי-טק היא משימה בעלת חשיבות לאומית כפולה – הן כמקור להגברת הזרם של כוח אדם מיומן, ההכרחי להמשך שגשוגו של ענף ההיי-טק בישראל, והן כמענה מסוים לפערי השכר המגדריים. במסמך זה המועצה הלאומית לכלכלה מפרטת המלצות מדיניות הנדרשות על מנת להגדיל את מספר הסטודנטיות למקצועות ההיי-טק בישראל. זאת, תוך פירוט הסיבות למיעוט הנשים במקצועות לימוד אלה, ובהתייחס לפרקטיקות בין-לאומיות אשר נחלו הצלחה. עיקרי המסמך הוצגו לוועדת ההיגוי למקצועות ההיי-טק בראשות פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה לתקצוב ותכנון של המועצה להשכלה גבוהה. 

  • Share