ועדה בין-משרדית לשילוב מבוגרים בשוק התעסוקה ובקהילה

​​במסגרת עבודת הממשלה בדבר ניהול אסטרטגיה ומדיניות כלכלית-חברתית לטווח ארוך (ראו "מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית" בעמוד זה) מונתה ועדה בין-משרדית ייעודית בראשות השר לאזרחים ותיקים לעסוק בסוגיית הזדקנות האוכלוסייה, על השלכותיה. כחלק מעבודתה בוחנת הוועדה כלי מדיניות אשר יספקו מענה לתהליכי הזדקנות האוכלוסייה, בהם אלטרנטיבות לשילוב מבוגרים בתעסוקה ובקהילה. בתוך כך הוועדה בוחנת אילו חסמים עומדים כיום בפני האוכלוסייה בגילאי 60 ומעלה בשוק העבודה, עומדת על דרכים להסיר חסמים אלו ובודקת אילו פעולות ניתן לנקוט במטרה לעודד את שילובה של האוכלוסייה המבוגרת. הוועדה גיבשה שורת המלצות אשר ממתינות לדיון בממשלה.

  • Share