מחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית

​​​​​בשנים האחרונות מובילות התעשיות עתירות הידע את צמיחתה של הכלכלה הישראלית, תהליך שצפוי להמשיך גם בשנים הבאות. השילוב של הון אנושי איכותי, צרכים ביטחוניים -טכנולוגיים, השקעות ממשלתיות נרחבות במחקר ופיתוח והקמת תעשיית הון סיכון משמעותית, הביאו את ישראל להישגים מרשימים בתחום זה. צמיחת ענף ההיי -טק הישראלי נסמכת כמעט לחלוטין על יכולותיו של כוח האדם המיומן בתחומי ההנדסה והמחשבים, ולכל מחסור בכח אדם בתחום זה עשויות להיות השלכות חריפות על המשק הישראלי. בעקבות טענות לפיהן היצע כוח האדם המיומן אינו מספיק לצרכי התעשייה, מה שפוגע בצמיחה בכלל ובהמשך צמיחת תחום ההייטק, ביקש בשנת 2011 שר התמ"ת מהמועצה הלאומית לכלכלה להוביל צוות בין-משרדי, בהשתתפות נציגי משרד התמ"ת, משרד האוצר והוועדה לתכנון ותקצוב, במטרה לבחון האם קיים מחסור בכוח אדם מיומן במגזר העסקי, בדגש על משלחי היד האופייניים להיי-טק, וכלל שימצא מחסור שכזה, לנתח את הסיבות למחסור ולגבש המלצות מדיניות לפתרון הבעיה. הצוות הגיש את המלצותיו וההחלטות שהתקבלו בעקבותיהן מיושמות באחריות הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה.

  • Share