הוועדה לבחינת מבנה שבוע העבודה

​​המועצה הלאומית לכלכלה הובילה את עבודת הוועדה הבין-משרדית לבחינת שאלת כדאיות שינוי מבנה שבוע העבודה בישראל ובחינת החלופות האפשריות. ראש המועצה מונה על ידי ראש הממשלה לעמוד בראש הוועדה, אשר הורכבה מנציגים של משרדי האוצר, הכלכלה, החינוך, הדתות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ובנק ישראל. במסגרת עבודתה בחנה הוועדה את מבנה שבוע העבודה הקיים במשק, מצב הפנאי בישראל ומספר חלופות לשינוי מבנה שבוע העבודה.

למבנה שבוע העבודה ולמעבר למבנה חדש השלכות רוחביות על מספר רב של תחומים, והוועדה בחנה את השלכותיה של כל חלופה על הפנאי, החינוך, הביטחון, התחבורה, הפערים החברתיים, התיירות והכלכלה בישראל. עם סיום עבודתה בחרה הוועדה להמליץ על הוספת ארבעה ימי מועד ישראלים בשנה, אשר יהוו ימי פנאי ומנוחה לרוב הציבור ויאפשרו יצירת סופי שבוע ארוכים במהלך השנה.

  • Share