הורדת גיל הפטור לגברים חרדים

​השתלבות גברים חרדים בשוק העבודה תורמת לרווחת האוכלוסייה החרדית ולצמיחה של המשק. 
הסדר "תורתו אומנותו" מאפשר לגברים חרדים לדחות את שירותם הצבאי בתנאי שילמדו בישיבה גדולה (או בכולל) ולא יעבדו או ירכשו השכלה לא-תורנית. בשנת 2014 הוענק פטור חד-פעמי משירות צבאי לגברים חרדים שהיו בני 22 ומעלה, ונקבע שיורד גיל הפטור מ-35 (ולמעשה כניסה ל"מאגר מילואים" מגיל 28) ל-24 החל מ-2016. במחקר שנערך על ידי נעם זוסמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל ואברהם זופניק מהמועצה הלאומית לכלכלה נבחנה, לראשונה, ההשפעה שהייתה להענקת הפטור על משתני תוצאה מגוונים.


  • Share