היערכות להזדקנות האוכלוסייה: סקירה בתחום הסיעוד

​הערכת המצב הכלכלית חברתית שהוצגה ביוני 2015 ואומצה על ידי ממשלת ישראל הצביעה על הצורך בהיערכות מערכת הסיעוד להזדקנות האוכלוסייה. הסקירה הנוכחית מפורסמת בהמשך להערכת המצב שהוצגה לממשלת ישראל ואומצה על ידה כחלק מהתהליך האסטרטגי הממשלתי. הסקירה כוללת ניתוח המצב הקיים והעתידי של מערך הסיעוד בישראל תוך מיקוד בדרכי המימון ואופן אספקת השירותים בתחום הסיעוד. הניתוח מתמקד בבחינת כשלים במערך הסיעוד הקיים והצעת כיווני פעולה אפשריים לביצוע לשם שיפורו ותוך היערכות להזדקנות האוכלוסייה.

  • Share