הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

​במטרה לבחון את מצבה של מערכת הרפואה הציבורית בישראל ולהמליץ על צעדי המדיניות הרצויים החליטה שרת הבריאות, חה"כ יעל גרמן, במאי 2013 על מינוי ועדה מייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ("ועדת גרמן"). הוועדה עסקה בסוגיות השונות הניצבות לפתחה של מערכת הבריאות, בהן היחס בין הרפואה הציבורית לרפואה הפרטית ובין ההוצאה הציבורית להוצאה הלאומית והפרטית בתחום הבריאות; ביטוחים רפואיים; תיירות מרפא; ומעמדו המעורב של משרד הבריאות כספק שרות, מבטח ורגולטור. פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שימש כחבר הוועדה, והגיש דו"ח עמדת מיעוט באשר למסקנותיה. סגנית ראש המועצה, יוליה איתן, שימשה כמשתתפת קבועה בדיוני הוועדה.

  • Share