היערכות ל2040 בתחום הכשרות רופאים

28/07/2019

בשל מורכבות הנושא של הכשרות הרופאים בישראל והצורך בראייה רחבה ושיתוף פעולה הדוק בין משרדי הבריאות, האוצר ומערכת ההשכלה הגבוהה לקידום המהלך, גיבשה המועצה הלאומית לכלכלה מסמך מדיניות לבחינת היקף הכשרות הרופאים בישראל. המסמך כולל שורה של צעדי מדיניות מערכתיים לשם הגדלת היקף הכשרות הרופאים בישראל. אורכה הממושך של הכשרה זו, מחייב ראייה ארוכת-טווח, שכן זמן התגובה של צעדים הננקטים כיום מוערך בעשור. במידה ולא נשכיל לנקוט בצעדים מתאימים טרם שעת משבר – ידרשו שנים לא מעטות על מנת למלא את המחסור, ופתרונות קצרי טווח יהיו יקרים וחלקיים. המסמך כולל התייחסות והמלצות מדיניות גם בנושא איכות הכשרת רופאים במוסדות הלימוד בחו"ל. המסמך סוקר את תמונת המצב בתחום של הכשרת רופאים כיום ופורט רשימה של צעדים אשר יש לנקוט על מנת לוודא כי לא יחסרו רופאים איכותיים בישראל בשנת 2040 וכי מספר הרופאים לאלף נפש בישראל יהיה דומה לממוצע מדינות ה-OECD.

  • Share