צרכי הדיור העתידיים של האוכלוסיה בישראל

​​במסגרת עבודת המועצה הלאומית לכלכלה בתחום הדיור, במחקר שנערך במועצה נאמדו צרכי הדיור העתידיים של האוכלוסיה בישראל בשנים 2040-2016. צרכים אלו מהווים קריאת כיוון חשובה להיקף הפעילות הנדרש בשוק הדיור בכלל ובמערכת התכנון בפרט. במסגרת המחקר נמצא כי בשנים 2020-2016 צרכי הדיור בישראל יעמדו בממוצע על כ-52 אלף יחידות דיור בנויות לשנה, וכי בשנים הבאות תתרחש עלייה חדה בצרכי הדיור בישראל, כתוצאה מגידול בשכבות הגיל הרלוונטיות (גילאי 35-20). כך, בשנים 2030-2026 צרכי הדיור בישראל יעמדו בממוצע על כ-61 אלף יחידות דיור בנויות לשנה, ויגיעו לכ-67 אלף יחידות דיור בממוצע לשנה בשנים 2040-2036. מן המחקר עולה עוד כי בכדי להתמודד מבעוד מועד עם הגידול החד הצפוי בביקוש למגורים, על הממשלה להיערך להרחבת פעילותה בשרשרת ייצור הדירות – בהיקף השטחים המיועדים למגורים בתמ"א 35 ובהיקף התכנון ואישורו – וכן בקידום תחום ההתחדשות העירונית.​

  • Share