תמרוץ שכירות לטווח ארוך - עמדת המועצה הלאומית לכלכלה

​​במסמך זה המועצה הלאומית לכלכלה מפרטת את התנגדותה להגבלת מחירי השכירות בחקיקה, ומעמידה חלופות המבוססות על יצירת תמריץ כספי למשכיר להשכיר את דירתו לטווח ארוך. אנו סבורים כי הגבלת מחירי השכירות בחקיקה לא תשיג את מטרתה, תוביל לעליית מחירי השכירות, תייצר קשיחות בשוק השכירות, תגביל את חופש הפעולה של שוכרים ומשכירים כאחד, והיא אינה ניתנת לאכיפה סבירה.

חרף ההתנגדות להגבלת מחירי השכירות בחקיקה, המועצה סבורה כי שוק השכירות בישראל סובל מכשל מתמשך המתבטא בחוזים קצרים הנמשכים לרוב שנה אחת בלבד. מאפיין זה מייצר חוסר ביטחון, חוסר יציבות ואי-וודאות, המאפיינים את שוק השכירות בישראל ופוגעים בשוכרים.

לפיכך, המועצה מציעה מספר חלופות, הנבדלות ביניהן בהשפעתן על גביית המסים משוק השכירות (הצענו חלופות המגדילות, מקטינות או שומרות על איזון בגביית המס). החלופות אינן מחייבות את בעלי הדירות להשכיר את דירתם לטווח ארוך או מגבילות את עליית מחירי השכירות, אך מאידך מייצרות תמריץ כספי חזק לבעלי הדירות להשכיר את דירתם לטווח ארוך תוך התחייבות לשמירה על מחיר ריאלי קבוע לשלוש שנים לפחות. חלופות אלו מייצרות בשוק השכירות את הגמישות והמגוון הנדרשים לו, במקביל ליצירת תמריץ משמעותי המכוון ליצירת שכירות ארוכת טווח למאות אלפי משקי בית בישראל.

  • Share