התחדשות עירונית באמצעות תכנון שכונתי: ציפוף שכונות בבניה מרקמית נמוכה

​​על אף חשיבותה המרכזית של ההתחדשות העירונית להמשך התפתחותו התקינה של שוק הדיור, טרם נמצאה דרך המלך למימוש הפוטנציאל הגדול הטמון בה. בפרט, היקפי ההתחדשות העירונית בישראל עוד רחוקים מהיעדים הנדרשים, והפתרונות התכנוניים לוקים בחסר.

על מנת להגדיל את ההתחדשות העירונית בישראל, המועצה הלאומית לכלכלה מתווה במסמך זה אפיק נוסף להתחדשות עירונית – חידוש שכונות בבנייה מרקמית נמוכה. תהליך החידוש המוצע משלב תכנון ראוי ברמת השכונה, ודאות מבחינת זכויות הבנייה, לוחות זמנים קצרים, והובלת התהליך על ידי הרשות המקומית.

נראה שכתוצאה מהכדאיות הכלכלית יוצאת הדופן הגלומה בציפוף שכונות בבניה מרקמית נמוכה ניתן להעניק: תמורה נאה לבעלי הנכסים; רווחים ראויים ליזמים; מיסוי מלא למדינה; היטלים ואגרות מלאים לרשות המקומית; והגדלת שטחי הציבור בשכונה. וזאת תוך שמירה על השטחים הפתוחים במרכז הארץ, ייעול ניצול הקרקע שבמחסור, ויצירת מסת יח"ד במרכז הארץ.

פוטנציאל מסלול ההתחדשות המוצע הינו משמעותי, ובמימוש מלא ניתן יהיה להוסיף באמצעותו אלפי יח"ד לשנה באזורי הביקוש.

  • Share