הגרעון השולי לתושב חדש ברשויות המקומיות

​​​​​​​​


אחד החסמים המשמעותיים להאצת הבנייה למגורים הינו ההוצאה של הרשות המקומית בגין כל תושב חדש. דוח הצוות הממשלתי לתמרוץ רשויות מקומיות לבנייה למגורים, בראשות המועצה הלאומית לכלכלה, מציג לראשונה אומדן מספרי לגובה הגרעון הממוצע הנגרם לרשויות מקומיות כתוצאה מהצטרפות תושבים חדשים לרשות. על פי ממצאי הצוות, הגרעון גבוה במיוחד ברשויות גדולות ובמטרופולין תל-אביב, דבר המייצר תמריץ שלילי לקידום בניה למגורים באזורים אלה

  • Share