על השכירות

​​

לאור השפעת משבר הדיור ועליות המחירים החדות החל משנת 2008 על שוכרי הדירות, ובמטרה להרחיב את היקף הנתונים אודות שוק השכירות בישראל, ערכה המועצה הלאומית לכלכלה ניתוח ועיבוד של נתוני השכירות מסקר הכנסות והוצאות משקי הבית וסקר שכר דירה של הלמ"ס. 

במסמך זה אנו מציגים נתונים אודות השינויים בהיקף שוק השכירות לאורך השנים ומאפייני השוכרים והדירות בשוק השכירות. על פי חישובינו, בישראל חיים כ-1.7 מיליון איש בשכירות, המתגוררים בכ-570 אלף דירות, והיקף שכר הדירה עומד על כ-28 מיליארד ₪ בשנה. 

בנוסף, במסמך זה אנו מפרסמים לראשונה נתונים לגבי משך החוזים בשוק השכירות ומשך ההתגוררות בדירה שכורה. מצאנו כי בעוד כ-90% מהחוזים נחתמים לשנה ומשך חוזה השכירות הממוצע בישראל הוא כ-13 חודשים, משך ההתגוררות הממוצע בדירה שכורה עומד על פי 3.5 מכך: 4.5-4 שנים.
  • Share