השלכות הביורוקרטיה על שוק הדיור בישראל: תמ"א 38 כארביטראז' רגולטורי והשפעתה על מחירי הדיור

​​​​​​​​​​​​בשנת 2005 אושרה בממשלה תכנית מתאר ארצית מספר 38 שמטרתה חידוש בניינים שנבנו בתקן רעידות האדמה הישן. במסגרת התוכנית נקבעו זכויות הבנייה המוענקות ונקבע פטור גורף מצורך באישור תכנון סטטוטורי. דבר זה קיצר בכ-90%-85% את משך ההליכים הביורוקרטיים הנדרשים לבינוי בישראל.

קיצור ההליכים הביורוקרטיים והגדלת הוודאות בזכויות הבנייה הקטינו משמעותית את הסיכון הכרוך בהתחדשות העירונית והביאו לגידול משמעותי בהיקפה. מן המחקר עולה כי כתוצאה מכך עלו מחירי הדירות שניתנות לחידוש במסגרת תמ"א 38 יותר משאר הדירות. בנוסף, ככל שנרשמו יותר פרויקטים במסגרת תמ"א 38 ברשות מקומית, כך עליית המחיר התוספתית של דירות הניתנות לחידוש היה גבוה יותר.

יתרה מכך, נמצא שהרחבת ההיצע מביאה לירידת מחירים –ככל שנרשמו יותר פרויקטי תמ"א 38 ברשות מקומית, מחירי הדירות שאינן ניתנות לחידוש עלו פחות. בנוסף, המחקר הראה כי התמשכות ההליכים הביורוקרטיים יוצרת רמת מחירים גבוהה בשוק הדיור בישראל - נמצא כי ככל שמשך מתן היתרי הבנייה במסגרת תמ"א 38 ברשות מקומית הוא קצר יותר, מחירי הדירות שאינן ניתנות לחידוש עלו פחות.

  • Share