בדיקה ראשונית של תוצאות מכרזי מחיר מטרה

​​​​​בשיטת מחיר מטרה נמכרת קרקע למי שהציע את מחיר הקרקע הגבוה ביותר, תחת ההתניה כי 80% מהדירות יימכרו בהנחה של 20% לפחות ממחיר השוק. שיטה זו נועדה לנצל את כוח השוק של הממשלה בשוק הדיור ולמשוך את מחירי הדיור כלפי מטה על ידי יצירת אלטרנטיבה זולה בהיקפים גדולים. השיטה נועדה למנוע מאזרחי המדינה לשלם מחירים מופקעים על דיור ולפגוע בהתנהלות הבועתית של שוק הדיור בישראל. במסגרת מחיר מטרה נערכו שני מכרזים, בראש העין ובמודיעין, בהם שווקו בהצלחה למעלה מ-1,500 דירות, במחירים המבטאים הנחה של 300-250 אלף ש"ח ממחיר השוק. במסמך המצורף ערכה המועצה בדיקה של מידת ההצלחה של מכרזים אלה, ואומדים את הוויתור שנדרש בהכנסות המדינה, ובפרט במחירי הקרקע.

  • Share