הוועדה לקידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני

​​​​​​​​המועצה הלאומית לכלכלה הובילה את הוועדה לקידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני, אשר הוקמה מכוח המלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי (ועדת טרכטנברג). הוועדה המליצה על מנגנון לניהול שיווקי הממשלה, דרכו תבטיח הממשלה דיור ברמת מחירים ברת-השגה. המנגנון יתבסס על פעילות הממשלה בהיקפים התואמים את הגידול במשקי הבית; יצירת מלאי תכנוני-אסטרטגי; קביעת טווח יעדים לרמת המחירים הסבירה ותמיכה בה על ידי התאמת השיווקים. עוד עסקה הוועדה בסוגיית ההתחדשות העירונית בישראל. הוועדה סברה כי עתיד שוק הדיור במרכז הארת טמון בחידוש המרקמים הבנויים, וכי ללא התחדשות עירונית לא ניתן יהיה להבטיח בינוי מספק באזורי הביקוש. על כן המליצה הוועדה על הסרת שורת חסמים ביורוקרטים בתחום ההתחדשות העירונית ושמה דגש על קידומו בסדר העדיפויות הממשלתי.

  • Share