דו"ח מעקב אחר התכנית האסטרטגית לדיור 2017-2040

​​


המועצה הלאומית לכלכלה עוקבת במסמך זה אחר ההתפתחויות בשוק הדיור מאז שהתקבלה התכנית האסטרטגית לדיור ובעמידה של הממשלה ביעדים שהוצבו בתכנית

מסמך זה מפרט את ההתפתחויות המרכזיות בתחום התכנון והבנייה למגורים מאז שאושרה בממשלה בפברואר 2017 התוכנית האסטרטגית לדיור לשנים 2017-2040. התוכנית האסטרטגית לדיור נועדה להכווין את פעילות הממשלה ומערכת התכנון לשם מתן מענה לצורכי הדיור הגדלים של האוכלוסייה בישראל. מאז אימוץ ההחלטה חלו התפתחויות משמעותיות בתחום, שדורשות בחינה מחודשת ועדכון של התוכנית האסטרטגית.

המסמך מתמקד במעקב אחר ההתפתחויות הדמוגרפיות והיקפי הפעילות בתחומי הבנייה והתכנון מאז התקבלה התוכנית האסטרטגית לדיור, תוך כדי השוואתם ליעדים שהוצגו בהחלטת הממשלה ולנתונים שהיוו את הבסיס לקביעת יעדים אלו. לסיכום, מוצגות התובנות המרכזיות מניתוח הממצאים וכיווני פעולה מומלצים להמשך  • Share