התכנית האסטרטגית לדיור לשנים 2040-2017

​​​​​​​​​המועצה הלאומית לכלכלה מציגה במסמך זה את התכנית האסטרטגית לדיור לשנים 2040-2017, אשר התקבלה בממשלה בפברואר 2017. התכנית האסטרטגית לדיור נקבעה במסגרת עבודת צוות "אסטרטגיה:דיור" בראשות מינהל התכנון במשרד האוצר ובהשתתפות המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד הבינוי והשיכון. התכנית מבקשת להכווין את מערכת התכנון להיקפי פעילות שייתנו מענה לצורכי הדיור הגדלים של האוכלוסייה בישראל, בכמות הנדרשת, באיכות מספקת ובמחיר סביר.
התכנית האסטרטגית לדיור עיגנה את הצעדים הראשונים הנדרשים להסדרת הפעילות הממשלתית בשוק הדיור לטווח הארוך וקבעה צעדים להמשך. התכנית קבעה יעדי פעילות למערכת התכנון, בסך 2.6 מיליון דירות, אשר יאפשרו בנייתן של 1.5 מיליון דירות הנדרשות בשנים 2040-2017. בנוסף, התכנית קבעה יעדים לפיזור הגיאוגרפי של הדירות בישראל, וכן קבעה יעדים לבניה בהתחדשות עירונית.

 
  • Share