התחדשות עירונית לאורך צירי הסעת המונים

​​​מסמך זה נועד לייצר מתווה ראשוני שיאפשר ציפוף מאסיבי של המרקם הבנוי בסמוך למערכות הסעת ההמונים המתוכננות לקום בשנים הקרובות. באמצעות תכנון שכונתי של התחדשות עירונית סביב תחנות רכבת קלה ניתן יהיה להעניק זכויות בנייה ולייצר ודאות ליזמים ולבעלי הנכסים, בד בבד עם תכנון מיטבי שייקח בחשבון גם את ההשפעה הכוללת של מערכות הסעת ההמונים, הציפוף ופרישת שימושי הקרקע על כלל המטרופולין. 

תוספת הפוטנציאל להתחדשות עירונית על תוואי מערכות הסעת ההמונים מוערכת בכמיליון דירות. המתווה גם מציע גביית היטל רק"ל על זכויות הבנייה שיתווספו (ויתממשו) כתוצאה מהקמת מערכת הסעת ההמונים, וייעוד ההיטל להקמת מערכות הסעת ההמונים - וכך לקשר בין הקמת מערכות הסעת ההמונים ומימונן ובין הערך הכלכלי הנוצר כתוצאה מהקמתן. 

  • Share