גיבוש כלל פיסקאלי

​בפברואר 2010 אישרה ממשלת ישראל מגבלת הוצאה חדשה שגובשה בעבודה משותפת של המועצה הלאומית לכלכלה, בנק ישראל ומשרד האוצר. הכלל החדש החליף את מגבלת ההוצאה השרירותית שעמדה על 1.7% מהתקציב בשנה הקודמת, על ידי נוסחה המשקללת שני משתנים מקרו כלכליים: המרחק מיעד החוב ושיעור הצמיחה ארוך הטווח במשק.

  • Share