הוועדה להגברת התחרותיות במשק הישראלי

בחודש אוקטובר 2011 מונתה הוועדה להגברת התחרותיות במשק הישראלי, בה שימש ראש המועצה הלאומית לכלכלה כחבר. על הוועדה, בה לקחו חלק פעיל כלכלני המועצה, הוטל לבחון את מבנה המשק הישראלי ואת מידת השפעתו על רמת התחרותיות והיעילות בפעילות המשק; היציבות הכלכלית וצמיחת המשק. בכתב המינוי נתבקשה הוועדה לבחון את סוגיית התחרותיות הענפית והמשקית במובנה הרחב לאור התפתחותן של קבוצות עסקיות בישראל, ולהמליץ לאור בחינה זו על צעדי מדיניות אפשריים, על מנת להפוך את המשק לתחרותי ומשוכלל יותר בהתחשב בסטנדרטים המקובלים בעולם. הוועדה השלימה את עבודתה ופירסמה את המלצותיה, בעקבותיהן נחקק בכנסת בחודש דצמבר 2013 החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

את הדוח הסופי של הוועדה להגברת התחרותיות במשק, סיכומי סבבי השימועים, טיוטת המלצות הוועדה (דו"ח הביניים) וסיכומי הישיבות ניתן למצוא באתר משרד האוצר.

  • Share