הוועדה הבינמשרדית לגיבוש יעד הפחתת פליטות גזי חממה

​אומות העולם פועלות יחד, באמצעות אמנת המסגרת של האו"ם בדבר שינוי אקלים (UNFCCC) שנחתמה בשנת 1992, על מנת להגביל את שינוי האקלים לרמה של 2 מעלות צלזיוס עד לשנת 2100. במסגרת האמנה, נקבע פרוטוקול קיוטו שבמסגרתו התחייבו המדינות המפותחות (שישראל לא נכללה בהן בעת החתימה) להפחתת פליטות גזי חממה עד לשנת 2012.


לקראת ועידת האקלים הבינלאומית שנערכה בפריז השנה, שמטרתה גיבוש הסכם מחייב להפחתת פליטות גזי חממה לתקופה שעד שנת 2030, המועצה הלאומית לכלכלה ערכה ניתוח מאקרו הבוחן את ישראל ביחס לעולם, הן ביחס ליעדים שנקבעו והן במבנה המשק ביחס לפליטות גזי חממה. זאת, במקביל לעבודה שנעשית על ידי הוועדה הבין-משרדית שבראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, בו המועצה חברה, שבוחנת את פוטנציאל ההפחתה ותרחיש עסקים כרגיל למשק הישראלי עד לשנת 2030. הניתוח שביצעה המועצה יסייע לממשלה בקבלת ההחלטה על יעד הפחתה.

  • Share