התכנית הלאומית לתחליפי נפט

​​​ב-30 בינואר 2011 אישרה ממשלת ישראל את התכנית הלאומית לתחליפי דלקים,  אשר גובשה על-ידי ועדת מנכ"לים בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה. התכנית כוללת תקציב ייעודי למשך עשור ונועדה ליצור בישראל תעשייה אשר תהווה זרז עולמי לצמצום התלות במוצרי נפט בתחום התחבורה, בעזרת מנהל תכנית ייעודי, תמיכה במחקר אקדמי ויישומי, סיוע במימון חברות בתחום ומימון תהליכי צמיחה. עוד כוללת התכנית רכיב משמעותי של שיתוף פעולה בינלאומי לעידוד התחום וסיוע באישור ניסויים דרך מוקד פניות לחברות. התכנית הלאומית לתחליפי דלקים הינה מאמץ משותף וסינרגטי הכולל למעלה מ-9 משרדי ממשלה, מאות חברות, קבוצות מחקר ויזמים הפועלים במגוון כלים וטכנולוגיות למען מטרה משותפת אחת – צמצום התלות העולמית בנפט לתחבורה בדרך לעתיד בטוח יותר.

  • Share