הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים

בשנים האחרונות חלו שינויים מהותיים בשוק האנרגיה העולמי בכלל ובייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים בפרט, וההיכרות הממשלתית והציבורית עם היתרונות והאתגרים של שילוב אנרגיה ממקורות מתחדשים הלכה והתרחבה. לאור המציאות המשתנה והצורך במימוש יעיל של הידע שנצבר, החליטה הממשלה ביולי 2011 על הקמת ועדה בין-משרדית אשר תאפשר את מיצוי הידע הקיים בישראל בתחום התועלות של שילוב מקורות אנרגיה מתחדשים במשק החשמל. תהליך החשיבה נועד ליצור תשתית לפיתוח כלי החלטה ומדיניות עדכניים אשר יאפשרו את השלמת מימוש יעד הממשלה ל-2020, כמו גם את ביסוס מפת הדרכים להמשך מדיניות הממשלה בשנים שלאחר מכן.​

  • Share