דו״ח מעקב אחר יישום הערכת המצב האסטרטגית, יולי 2018

​​​​​​​​​​​​​​​דו"ח מעקב יישום הערכת המצב האסטרטגית שפורסם בתאריך 31.7.18, עוקב אחר יישום הערכת המצב האסטרטגית והחלטות הממשלה הנלוות אליה (מספר 145-151) שהוצגו לממשלה ואושרו בתאריך 28.6.15.  • Share