גיבוש הערכת מצב אסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה ה-35

15/03/2017

​​​​על פי החלטת ממשלה 5208 מיום 4.11.12 המועצה הלאומית לכלכלה מרכזת הערכת מצב אסטרטגית כלכלית חברתית אשר מוצגת בפני כל ממשלה חדשה בישראל תוך 30 יום מהקמתה. על מנת לשפר את תהליך גיבוש הערכת המצב לממשלה ה-35 אשר עתידה להתמנות בתחילת 2020, הוחלט לקדם תהליך של היוועצות עם מומחים אשר יוכלו לתרום מהידע והניסיון שלהם להערכת המצב. 

בהתאם למפורט בקול הקורא המצורף כאן, ניתן להגיש רעיונות למגמות, מאפיינים מרכזיים וסוגיות אסטרטגיות, עד לתאריך 15.5.17 למייל strategy@pmo.gov.il.

 

  • Share