תרחישי אוכלוסיה אזוריים לישראל 2015-2040

​גרסה זו פורסמה בשנת 2017. לצפייה בגרסה המעודכנת לחץ כאן​​.

המועצה הלאומית לכלכלה גיבשה תרחישי אוכלוסיה אזוריים לישראל לשנים 2015-2040, בהמשך  לסעיף 6 בהחלטת ממשלה 2457 (דר/131) ממרץ 2017. המטרה הינה שתרחישים  אלו יהוו בסיס לתכנון אסטרטגי מתואם ומשותף בין משרדי הממשלה השונים, וכן יאפשרו שיח ציבורי סביב המגמות הדמוגרפיות הארציות והמקומיות. 

העבודה מציגה שישה תרחישים שונים עבור אוכלוסיית ישראל, בחלוקה  לשלוש קבוצות: יהודים שאינם חרדים ואחרים, יהודים חרדים וערבים (ומיעוטים נוספים). עבור כל תרחיש, העבודה מציגה את גודל האוכלוסייה לפי מין וקבוצות גיל חמש-שנתיות בכל אחת מנפות ישראל. ששת התרחישים נשענים על הנחות שונות לגבי ילודה ותמותה (גבוה, בינוני ונמוך), בהתאם להנחות הארציות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), וכן על שתי גישות נבדלות לסוגיית ההגירה הפנימית (הבין אזורית). התרחיש המרכזי הינו תרחיש המבוסס על הנחות ביניים לגבי ילודה ותמותה, ועל כך שההגירה הבין אזורית תואמת את תכנית הבנייה העתידית של דיור לפי התכנית האסטרטגית לדיור​ שאימצה הממשלה עד שנת 2040.

לקבלת עדכונים והודעות על שינויים בתרחישים הדמוגרפיים, נא להירשם לניוזלטר בלינק להלן.

לקריאת מסמך המפרט את העבודה והנחות המודל מאחוריה ​

​Documentation of the project and the model assumptions

לתיאור גרפי של תוצאות העבודה

לתוצאות התרחישים בקובץ אקסל

להורדת קוד המקור​

לרישום לניוזלטר לקבלת עדכונים​​

  • Share