תרחישי אוכלוסייה אזוריים לישראל – 2020-2050

זהו עדכון לתרחישי האוכלוסייה האזוריים שפורסם בשנת 2017. על מנת להשוות לגרסה הקודמת לחצו כאן​.
 
המועצה הלאומית לכלכלה מעדכנת את תרחישי האוכלוסייה האזוריים לישראל לשנים 2020-2050, בהמשך להחלטת הממשלה 854 מה- 1 במרץ 2021. מטרת פרסום התרחישים היא שהם יהוו בסיס לתכנון אסטרטגי מתואם ומשותף בין משרדי הממשלה השונים. לכן, כל גוף ממשלתי העורך עבודה המבוססת על תרחישי האוכלוסייה האזוריים צריך להניח כבנצ'מרק את התרחיש המרכזי ולהתייחס אליו במסגרת עבודתו.
 
העבודה מציגה שישה תרחישים שונים עבור אוכלוסיית ישראל, בחלוקה לשלוש קבוצות: יהודים שאינם חרדים, חרדים וערבים. עבור כל תרחיש, העבודה מציגה את גודל האוכלוסייה לפי מין וקבוצות גיל חמש-שנתיות בכל אחת מנפות ישראל. ששת התרחישים נשענים על הנחות שונות לגבי ילודה ותמותה (גבוה, בינוני ונמוך), בהתאם להנחות הארציות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן על שתי גישות נבדלות לסוגיית ההגירה הפנימית (הבין אזורית). התרחיש המרכזי הינו תרחיש המבוסס על הנחות ביניים לגבי ילודה ותמותה, ועל כך שההגירה הבין אזורית תואמת את תכנית הבנייה העתידית של דיור לפי התכנית האסטרטגית לדיור שאימצה הממשלה עד שנת 2040.
  • Share