תיאום תרחישי אוכלוסייה בגופים הממשלתיים

30/12/2020

​​​​​​​​​

"כדי לתכנן הקמה של פרויקטים, משרדי הממשלה השונים יזמו ומימנו תרחישי אוכלוסיה עצמאיים בהתאם לצרכיהם. מבדיקה שערכה המועצה הלאומית לכלכלה, עולה כי אין תיאום בין משרדי הממשלה בנוגע לתרחישי האוכלוסיה המשמשים לתכנון. חוסר התיאום נובע ממגוון של סיבות, בתוך כך צרכים שונים ורזולוציות מרחביות שונות הנדרשות לעיצוב המדיניות של המשרדים השונים. כתוצאה מחוסר התיאום בתרחישי האוכלוסיה, התוכניות להקמה של תשתיות עתידיות אינן מתואמות ביניהן, ונועדו לתת מענה להיקפים שונים של אוכלוסייה. בנוסף, ייתכן וחוסר השיתוף בנתונים פוגע בעבודת המשרדים אשר היו יכולים לעשות שימוש בנתונים שאינם מודעים לקיומם במקומות אחרים. מסמך זה מיועד למפות את המשרדים השונים שעורכים את התחזיות ואת ההבדלים המתודולוגיים ביניהם".

 

 

  • Share