ועדת מנכ"לים לפיתוח וקידום מפרץ חיפה

26/04/2021

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 472 מיום 25.10.2020, ועדת המנכ"לים הבין-משרדית לפיתוח וקידום מפרץ חיפה גיבשה מסמך המלצות המסכם את עבודת הוועדה

המלצות וועדת המנכ"לים לקידום ופיתוח מפרץ חיפה​​


טיוטת המלצות ועדת המנכ"לים לפיתוח וקידום מפרץ חיפה

 עמדת מיעוט אגף תקציבים לדו"ח ועדת המנכ"לים


חומרים נוספים של הוועדה:

ישיבות המליאה

ישיבות צוותי משנה

חומרי רקע

קול קורא​

​​

  • Share