הוועדה המייעצת למועצה הלאומית לכלכלה

​הוועדה המייעצת למועצה הלאומית לכלכלה פועלת מתוקף החלטת הממשלה מס' 430 מספטמבר 2006, והחלטת ממשלה מס' 43​​ מאפריל 2009. 

הוועדה המייעצת מורכבת ממומחים ומאישים בכירים בעלי ניסיון רב ממגוון תחומים: אקדמיה, חברה, תעשייה, מהמגזר הציבורי ומהמגזר העסקי. החל משנת 2016 מכהן כיושב ראש הוועדה המייעצת פרופסור יוג'ין קנדל.
  • Share